Kronyck OKV Gander

De Kronijck verschijnt vier keer per jaar. OKV Gander brengt de Kronijck uit samen met de Historische Vereniging Deutekom. In de Kronijck verschijnen artikelen over Doetinchem, Gaanderen en omgeving. Ook worden historische verhalen en lokale wetenswaardigheden in de Kronijck gepubliceerd. Bijdragen van leden kunnen aan de redactie worden aangeboden.

Het abonnement op de Kronijck is inbegrepen in het lidmaatschap en is gratis. Bij DA Drogisterij & Parfumerie in het Ganderije zijn losse exemplaren te koop. Losse nummers kosten € 6,=. Overname van artikelen mag alleen na uitdrukkelijke toestemming van de redactie en met bronvermelding

De Kronyckredactie :

Emmy Huls zorgt voor de hoofdredactie van de                  Kronyck. De redactie bestaat verder uit:

  • Harry Krul (namens OKV Gander)
  • Co Roording
  • André Swijtink
  • Rob Wapstra (vormgeving)

Meer informatie over Kronyck?

Via de volgende link kunt u de index van verschenen artikelen in de Kronijck zien. Circa 6 maanden na het verschijnen in de Kronijck zijn artikelen over Gaanderen als pdf via de website te downloaden.

Stuur hier jouw foto's in van Gaanderen