Historie OKV Gander

Oudheidkundige Vereniging Gander werd op 25 november 1985 opgericht. De oprichtingsvergadering werd gehouden in zalencentrum Arts-Liebrand te Gaanderen en er werden 35 leden ingeschreven. Hoewel verondersteld mag worden dat de naam Gander vanaf het begin als verenigingsnaam werd genoemd, was dit toen nog niet de officiële benaming. Op voorstel van het bestuur werd in de ledenvergadering van 17 maart 1986 met algemene stemmen de naam “Oudheidkundige Vereniging Gander” gekozen. In het eerste jaar van haar bestaan groeide het aantal leden tot 76. Meer dan een verdubbeling ten opzichte van de oprichtingsvergadering. Gander zat duidelijk in de lift. 

Gander was toen echt geboren

Intussen heeft Gander meer dan 400 leden! Dan mogen toch wel constateren dat Gander is uitgegroeid tot een bloeiende vereniging die haar bestaansrecht in de Gaanderense gemeenschap zeker bewezen heeft.

Het hoofddoel van Gander is het levend houden en uitdragen van de geschiedenis van de Gaanderen en omstreken.
De vereniging wil een bijdrage leveren aan het behoud van monumenten, historische geschriften en beeldmateriaal. Dit doen we door verzamelingen aan te leggen en te beheren. Daarnaast geven we informatie op onze ‘Ganderavonden’ en door middel van de Kronyck en de website okvgander.nl.

De vereniging probeert  het verleden van Gaanderen ‘levend’ te houden. Samen met historische vereniging Deutekom (Doetinchem) wordt vier keer per jaar het historische blad “de Kronyck” uitgebracht. In dit blad wordt ondermeer ook de historische betekenis en de historische waarde van Gaanderen belicht. Een aantal artikelen uit de Kronyck kunt u zelf downloaden, zie bij Kronyck.

De doelstelling van de vereniging is:

  • Het beoefenen van de geschiedenis in de ruimste zin van het woord van Gaanderen en directe omgeving.
  • De instandhouding van gebouwen, monumenten en voorwerpen van oudheidkundige- en historische waarde in Gaanderen en directe omgeving.
  • Het bevorderen van deze doelstellingen door daarvoor in brede kring belangstelling te wekken.
  • Het exposeren van de verzamelde (historische) voorwerpen en documenten.

Stuur hier jouw foto's in van Gaanderen