Historie

 

 

Historie Gander 

 

Oudheidkundige Vereniging Gander werd op 25 november 1985 opgericht.

De oprichtingsvergadering werd gehouden in zalencentrum Arts-Liebrand te Gaanderen

en er werden 35 leden ingeschreven.

 

Tot de eerste bestuursleden werden gekozen, de heren:

J.G. Hettinga voorzitter, A.J.A. Maas secretaris, B.J. Berentsen penningmeester,

E.J.A. Stevens vice-voorzitter, A. Vollenberg 2e secretaris, algemene bestuursleden

H.A. Ruiken en G.J. Siebelink.

 

Hoewel verondersteld mag worden dat de naam Gander vanaf het begin als verenigingsnaam werd genoemd, was dit toen nog niet de officiële benaming.

Op voorstel van het bestuur werd in de ledenvergadering van 17 maart 1986 met algemene stemmen de naam “Oudheidkundige Vereniging Gander” gekozen.

 

Gander was toen echt geboren.

 

In het eerste jaar van haar bestaan groeide het aantal leden tot 76. Meer dan een verdubbeling ten opzichte van de oprichtingsvergadering. Gander zat duidelijk in de lift. Hierbij in aanmerking nemende dat na bijna 25 jaar het ledental meer dan 500 bedraagt, dan mag toch wel geconstateerd worden dat Gander is uitgegroeid tot een bloeiende vereniging die haar bestaansrecht in de Gaanderense gemeenschap zeker bewezen heeft.

 

De doelstelling van de vereniging kan worden omschreven als: