Actieplan

Actieplan Oudheidkundige Vereniging Gander

1. Het bevorderen van de instandhoudingvan gebouwen en monumenten, specifiek coor Gaanderen, en         van  voorwerpen van historische waarde.

2. Met de redactie van de Kronyck afstemmen om artikelen te plaatsen over het verleden en de "nabije"         historie van Gaanderen en omstreken.

3. Het regelmatig organiseren van een expositie over een onderwerp dat aan Gaanderen gerelateerd is.

4. Persberichten uitbrengen: b.v. bij het verschijnen Kronyck, aan kondiging lezingen en dergelijke.

5. Het organiseren van een "culturele wintermiddag" met een gezellig samenzijn voor leden en                       belangstellenden.

6. Het organiseren van culturele excursies.

7. Actie ondernemen om het ledental te vergroten.

8. Via het verenigingsnieuws en website de culturele ANBI status onder aandacht van de leden brengen .